NY BOK

BOK ETT

BRITT

BESTÄLL

 

 

BRITT

 

Britt Maria Söderberg har akademisk examen och en bred praktisk vidareutbildning

inom kultur- och massmedieområdet.

Hon har arbetat med eget skapande och som arbetsgivare, coach och mentor för andra

kulturarbetare större delen av sitt liv, bland annat som ansvarig för kulturverksamheten

i sin hemkommun och som visionär, initiativtagare och arrangör av kulturprojekt

i Stockholm och på andra platser.

Hon har även medverkat som skribent i olika tidningar, stilist i Svenska Folkbibeln

samt redigerat andra författares böcker.

Sedan ett tiotal år deltar hon i ett långsiktigt försoningsarbete med representanter för

jordens ursprungsfolk.

Hon undervisar, inspirerar och betjänar såväl i sin hemförsamling som i många andra

sammanhang både i och utanför Sverige.