NY BOK

BOK ETT

BRITT

BESTÄLL

 

 

KRISTALLPELAREN I

Gudsrikeskulturen

 

Den första delen av Kristallpelaren handlar om livet i Guds rike, det som Jesus predikade om. Den innehåller både inspirerande poetiska bilder och tidsaktuell undervisning av själavårdande karaktär. Boken berör det som kan kallas Gudsrikeskultur, både i vid bemärkelse – som en kärlekens civilisation på försoningens grund, bestående av våra relationer till Gud, varandra och hela skapelsen – och extraktet från den i form av våra kulturella uttryck.

*

"Sanningen i Kristus är gudsrikeskulturens sköna och trygga fundament. Britt Söderberg vill med denna debutbok ställa sig påden klippan och räcka en hand till andra i vår tids kultur att också skynda sig dit." Carl-Erik Sahlberg, domkyrkominister

"Britt skriver engagerat och personligt. Ibland i poetiska bilder men alltid djupt rotad i Guds ord. Det här är en bok som kan bli en rik källa till förnyad tro och inspiration för många i vårt land. Britt har ett mycket viktigt ärende och är en profetröst i vår tid." Bengt Johansson, musiker och konstnär

"Britt sjunger sin sång om Guds rike – det är en vacker melodi, mycket väl sjungen, mycket väl skriven." Dag Wilund, ordförande i ICCC-Sverige

*

"Britt Maria Söderberg har sett ett annorlunda rike – ett där bara kärleken räknas. [...]

Med sin erfarenhet och inlevelse i Guds Ord blir hon en god andlig vägledare för den

som med ett öppet hjärta tar del av innehållet. Hon är ute i ett angeläget ärende."

Sven Nilsson i Världen Idag

 

"Texten är poetisk, djup och detaljrik och hela tiden Jesuscentrerad. Du formulerar

i ord det som jag förnimmer inom mig. [...] Att läsa Kristallpelaren är som att sitta

vid vävstolen och sakta väva in de vackraste av färgskimrande garner, inslag efter

inslag, medan en ljuvligt skön bildväv av Guds rike växer fram."

Laila Lindén i Lovsång

 

"Det svenska språket ligger mig varmt om hjärtat, därför blev det en riktig läsarglädje

att öppna Kristallpelaren. Jag vet inte när jag senast läste något som är så varierande,

så korrekt språkligt sett och med ett maximalt utnyttjande av vårt magra språk[...]

Vill man följa med på poetiska tankeresor och lyssna in profeten i författarinnan,

blir detta en njutning som räcker länge. [...] Den är, märkligt nog, ett skriftligt svar

på ropet från den lovsång som just nu går ut över världen. Ett rop på omvändelse

och väckelse."

Erna Berger-Sundin i Aglow